Onderwijs met hoofd, hart en handen!

Onderwijs met Hoofd, Hart en Handen!

Regionale VMBO Peelrand, een nieuwe kleinschalige vmbo-school gebaseerd op gepersonaliseerd leren!

Onderwijs dat aansluit op de behoeften, capaciteiten en interesses van de leerling en waar de leerlingen mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wij staan voor PLUS: Persoonlijk Leren op onze Unieke School.

Elk kind krijgt bij ons in een veilige omgeving de kans om zijn of haar talenten te ontplooien. Ze leren om belangen af te wegen, keuzes te maken en een eigen weg te gaan. Met als doel dat ze voor zichzelf en voor anderen kunnen en willen zorgen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat maakt hen tot verantwoordelijke burgers in onze samenleving.

Het vmbo-onderwijsaanbod dat wij voor ogen hebben doet recht aan jongeren die beter praktijkgericht en levensechter willen leren in een voor hen vertrouwde omgeving.  Een omgeving waar de leerling zich in balans kan ontwikkelen.  Met het oprichten van deze nieuwe kleinschalige vmbo-school denken we samen met het bedrijfsleven en de sociale partners hier goed in te kunnen voorzien.

Onze kernwaarden:

 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Persoonlijke aandacht
 • De leerling wordt gezien
 • Levensecht leren met hoofd, hart en handen.

Mogelijke leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (incl. mogelijkheid tot de vakmanschapsroute)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo
 • Nieuwe leerweg vmbo

Regionale VMBO Peelrand, een nieuwe kleinschalige vmbo-school gebaseerd op gepersonaliseerd leren!

Onderwijs dat aansluit op de behoeften, capaciteiten en interesses van de leerling en waar de leerlingen mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wij staan voor PLUS: Persoonlijk Leren op onze Unieke School.

Elk kind krijgt bij ons in een veilige omgeving de kans om zijn of haar talenten te ontplooien. Ze leren om belangen af te wegen, keuzes te maken en een eigen weg te gaan. Met als doel dat ze voor zichzelf en voor anderen kunnen en willen zorgen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat maakt hen tot verantwoordelijke burgers in onze samenleving.

Het vmbo-onderwijsaanbod dat wij voor ogen hebben doet recht aan jongeren die beter praktijkgericht en levensechter willen leren in een voor hen vertrouwde omgeving.  Een omgeving waar de leerling zich in balans kan ontwikkelen.  Met het oprichten van deze nieuwe kleinschalige vmbo-school denken we samen met het bedrijfsleven en de sociale partners hier goed in te kunnen voorzien.

Onze kernwaarden:

 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Persoonlijke aandacht
 • De leerling wordt gezien
 • Levensecht leren met hoofd, hart en handen.

Mogelijke leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (incl. mogelijkheid tot de vakmanschapsroute)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo
 • Nieuwe leerweg vmbo

Ouderverklaringen; om de volgende stap te kunnen zetten hebben we ouderverklaringen nodig. Hiermee geeft u aan dat u onze nieuwe school een goed idee vindt. Het betekent niet dat u uw kind verplicht moet inschrijven op onze nieuwe school. U kunt straks nog altijd voor een andere school kiezen.

Een vmbo-school met een excellente status verdwijnt uit Mill door nieuwe plannen van het schoolbestuur. Dit zorgde vorig jaar oktober voor veel onbegrip en onrust onder ouders van huidige en toekomstige leerlingen. Ook de Dorpsraad Mill en het bedrijfsleven kwam in actie. Dit resulteerde begin dit jaar in een Burgerinitiatief en is inmiddels doorgegroeid naar het daadwerkelijk oprichten van een nieuwe school.

De nieuw opgerichte stichting “vmbo-onderwijs Mill en omstreken” heeft onlangs de nieuwe school “Regionale vmbo Peelrand” ingeschreven bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Vanaf 1 juli wordt het initiatief gepubliceerd op de site van DUO en kunnen ouderverklaring verzameld worden. Als alles volgens planning verloopt en er positief besloten wordt door de minister, kan de school in augustus 2025 starten.

Een van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. Dit gebeurt door middel van ouderverklaringen. U kunt onder de volgende voorwaarden een ouderverklaring afgeven:

 • U bent ouder of verzorger van een kind en beslissingsbevoegd
 • U kunt per kind 1 ouderverklaring afgeven
 • Uw kind valt in de categorie 10 t/m 12 jaar op 1 november 2023
 • Uw kind woont in het postcodegebied 5451 dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 15km van deze postcode
 • U hebt de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund

Ouderverklaringen; om de volgende stap te kunnen zetten hebben we ouderverklaringen nodig. Hiermee geeft u aan dat u onze nieuwe school een goed idee vindt. Het betekent niet dat u uw kind verplicht moet inschrijven op onze nieuwe school. U kunt straks nog altijd voor een andere school kiezen.

Een vmbo-school met een excellente status verdwijnt uit Mill door nieuwe plannen van het schoolbestuur. Dit zorgde vorig jaar oktober voor veel onbegrip en onrust onder ouders van huidige en toekomstige leerlingen. Ook de Dorpsraad Mill en het bedrijfsleven kwam in actie. Dit resulteerde begin dit jaar in een Burgerinitiatief en is inmiddels doorgegroeid naar het daadwerkelijk oprichten van een nieuwe school.

De nieuw opgerichte stichting “vmbo-onderwijs Mill en omstreken” heeft onlangs de nieuwe school “Regionale vmbo Peelrand” ingeschreven bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Vanaf 1 juli wordt het initiatief gepubliceerd op de site van DUO en kunnen ouderverklaring verzameld worden. Als alles volgens planning verloopt en er positief besloten wordt door de minister, kan de school in augustus 2025 starten.

Een van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. Dit gebeurt door middel van ouderverklaringen. U kunt onder de volgende voorwaarden een ouderverklaring afgeven:

 • U bent ouder of verzorger van een kind en beslissingsbevoegd
 • U kunt per kind 1 ouderverklaring afgeven
 • Uw kind valt in de categorie 10 t/m 12 jaar op 1 november 2023
 • Uw kind woont in het postcodegebied 5451 dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 15km van deze postcode
 • U hebt de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund

Plezier & betrokkenheid: een zeer belangrijke factor voor leerlingen!

Wij vinden naast een goed pedagogisch klimaat, ook ouderbetrokkenheid een belangrijk aspect in het onderwijs. Bij Regionale vmbo Peelrand word je gezien, werken we vanuit vertrouwen, denken we in kansen en groeien je talenten. Samen kunnen we het verschil maken door de Regionale vmbo Peelrand te stichten. Wij zijn pas geslaagd als ouders en onze toekomstige leerlingen over een aantal jaren met trots kunnen zeggen: “Dit is onze school”. Een fijne schooltijd gaat immers een leven lang mee!

Heeft u vragen? Mail ons gerust: info@vmbopeelrand.nl

Plezier & betrokkenheid: een zeer belangrijke factor voor leerlingen!

Wij vinden naast een goed pedagogisch klimaat, ook ouderbetrokkenheid een belangrijk aspect in het onderwijs. Bij Regionale vmbo Peelrand word je gezien, werken we vanuit vertrouwen, denken we in kansen en groeien je talenten. Samen kunnen we het verschil maken door de Regionale vmbo Peelrand te stichten. Wij zijn pas geslaagd als ouders en onze toekomstige leerlingen over een aantal jaren met trots kunnen zeggen: “Dit is onze school”. Een fijne schooltijd gaat immers een leven lang mee!

Heeft u vragen? Mail ons gerust: info@vmbopeelrand.nl

Volg ons op Facebook, dan blijf je op de hoogte!

Volg ons op Facebook, dan blijf je op de hoogte!