Onderwijs met hoofd, hart en handen!

Onderwijs met Hoofd, Hart en Handen!

Regionale VMBO Peelrand, een nieuwe kleinschalige vmbo-school gebaseerd op gepersonaliseerd leren!

Onderwijs dat aansluit op de behoeften, capaciteiten en interesses van de leerling en waar de leerlingen mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wij staan voor PLUS: Persoonlijk Leren op onze Unieke School.

Elk kind krijgt bij ons in een veilige omgeving de kans om zijn of haar talenten te ontplooien. Ze leren om belangen af te wegen, keuzes te maken en een eigen weg te gaan. Met als doel dat ze voor zichzelf en voor anderen kunnen en willen zorgen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat maakt hen tot verantwoordelijke burgers in onze samenleving.

Het vmbo-onderwijsaanbod dat wij voor ogen hebben doet recht aan jongeren die beter praktijkgericht en levensechter willen leren in een voor hen vertrouwde omgeving.  Een omgeving waar de leerling zich in balans kan ontwikkelen.  Met het oprichten van deze nieuwe kleinschalige vmbo-school denken we samen met het bedrijfsleven en de sociale partners hier goed in te kunnen voorzien.

Onze kernwaarden:

 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Persoonlijke aandacht
 • De leerling wordt gezien
 • Levensecht leren met hoofd, hart en handen.

Mogelijke leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (incl. mogelijkheid tot de vakmanschapsroute)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo
 • Nieuwe leerweg vmbo

Regionale VMBO Peelrand, een nieuwe kleinschalige vmbo-school gebaseerd op gepersonaliseerd leren!

Onderwijs dat aansluit op de behoeften, capaciteiten en interesses van de leerling en waar de leerlingen mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wij staan voor PLUS: Persoonlijk Leren op onze Unieke School.

Elk kind krijgt bij ons in een veilige omgeving de kans om zijn of haar talenten te ontplooien. Ze leren om belangen af te wegen, keuzes te maken en een eigen weg te gaan. Met als doel dat ze voor zichzelf en voor anderen kunnen en willen zorgen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat maakt hen tot verantwoordelijke burgers in onze samenleving.

Het vmbo-onderwijsaanbod dat wij voor ogen hebben doet recht aan jongeren die beter praktijkgericht en levensechter willen leren in een voor hen vertrouwde omgeving.  Een omgeving waar de leerling zich in balans kan ontwikkelen.  Met het oprichten van deze nieuwe kleinschalige vmbo-school denken we samen met het bedrijfsleven en de sociale partners hier goed in te kunnen voorzien.

Onze kernwaarden:

 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Persoonlijke aandacht
 • De leerling wordt gezien
 • Levensecht leren met hoofd, hart en handen.

Mogelijke leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (incl. mogelijkheid tot de vakmanschapsroute)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo
 • Nieuwe leerweg vmbo

Plezier & betrokkenheid: een zeer belangrijke factor voor leerlingen!

Wij vinden naast een goed pedagogisch klimaat, ook ouderbetrokkenheid een belangrijk aspect in het onderwijs. Bij Regionale vmbo Peelrand word je gezien, werken we vanuit vertrouwen, denken we in kansen en groeien je talenten. Samen kunnen we het verschil maken door de Regionale vmbo Peelrand te stichten. Wij zijn pas geslaagd als ouders en onze toekomstige leerlingen over een aantal jaren met trots kunnen zeggen: “Dit is onze school”. Een fijne schooltijd gaat immers een leven lang mee!

Heeft u vragen? Mail ons gerust: info@vmbopeelrand.nl

Plezier & betrokkenheid: een zeer belangrijke factor voor leerlingen!

Wij vinden naast een goed pedagogisch klimaat, ook ouderbetrokkenheid een belangrijk aspect in het onderwijs. Bij Regionale vmbo Peelrand word je gezien, werken we vanuit vertrouwen, denken we in kansen en groeien je talenten. Samen kunnen we het verschil maken door de Regionale vmbo Peelrand te stichten. Wij zijn pas geslaagd als ouders en onze toekomstige leerlingen over een aantal jaren met trots kunnen zeggen: “Dit is onze school”. Een fijne schooltijd gaat immers een leven lang mee!

Heeft u vragen? Mail ons gerust: info@vmbopeelrand.nl

Regionale vmbo Peelrand: Wij praten u graag bij!

Voor zowel ouders als kinderen kan dit een spannende tijd zijn. Bevalt de nieuwe klas en hoe zijn de leraren? Maar vooral, heeft mijn kind de juiste schoolkeuze gemaakt?

De afgelopen maanden hebben wij veel aandacht besteed aan het bekendmaken van ons initiatief om Regionale vmbo Peelrand op te richten. En is veel nadruk gelegd op het belang van een kleinschalige vmbo-school in onze regio als ook het verzamelen van steunverklaringen. Mooie interviews en columns in onder andere De Neije Krant hebben ons initiatief kracht bijgezet!

Tijd voor inhoud

Het wordt nu tijd voor de inhoud, want we begrijpen dat ouders willen weten over wat voor soort onderwijs het nu eigenlijk gaat. Ontwikkelingen in onderwijsland laten zien dat er vraag is naar vernieuwend onderwijs. Dit onderwijs legt de nadruk op actief leren, waarbij leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces en de mogelijkheid krijgen om zelfstandig te ontdekken en te onderzoeken. Met het doel om hen voor te bereiden op de snel veranderende wereld en hen de vaardigheden en mindset te geven voor succes.  Er zijn verschillende soorten vernieuwend onderwijs en wij zijn van plan om het beste van deze onderwijsconcepten te combineren. Belangrijke waarden zijn: passend onderwijs, veilige leeromgeving, kleinschalig en goede (praktijk)lessen. Op deze manier denken wij uitvoering te kunnen geven aan gepersonaliseerd onderwijs.

Een flinke klus!

Achter de schermen werken wij momenteel hard aan het uitwerken van de wettelijke kwaliteitseisen. Wat is onze visie op burgerschapsonderwijs en onderwijstijd? Maar ook welke voorzieningen bieden wij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en hoe wordt de ontwikkeling van de leerling gemonitord. Niet alleen de leerling, maar ook personeelsbeleid en -bekwaamheid, medezeggenschap en niet te vergeten de financiën zijn belangrijke onderwerpen. Inmiddels zijn wij ook in gesprek met de gemeente Land van Cuijk, omdat zij verantwoordelijk is voor de huisvesting van onze nieuwe school.

Proces

Het schrijven van beleid voor deze kwaliteitseisen is heel veel werk en we merken nu pas echt hoeveel tijd het kost om de aanvraag voor de nieuwe school te realiseren. Niet te vergeten dat we pas begin dit jaar een start hebben gemaakt! We hebben dan ook extra tijd nodig, tijd die DUO ons ook geeft. Wij kunnen u op dit moment dus nog geen exacte details geven. Wij houden u de komende tijd graag op de hoogte via De Neije Krant, onze website en Facebookpagina!

Klankbordgroep

Wij zijn en blijven enthousiast om ons concept verder vorm te geven! Om dit goed te blijven doen, hebben wij hulp nodig en willen we graag een klankbordgroep opzetten voor input, feedback en advies. We denken hierbij aan experts in en met het onderwijs (leerkrachten, management) maar ook op het gebied van communicatie/marketing of financiën. In ieder geval een groep die fungeert als een kritische spiegel en een waardevolle input biedt in dit proces. In een later stadium zijn we ook op zoek naar mensen die graag weer bij willen dragen aan het verzamelen van de nodige steunverklaringen voor deze school.

Heeft u hiervoor belangstelling en wilt u ons helpen om een breed draagvlak te creëren voor een kleinschalig vmbo in onze regio, neem dan contact op met Bart Hermanussen (telefoon 06-29198881) of stuur een mail naar info@vmbo-inmill.nl. Wij gaan graag met u in gesprek!

Kernteam Regionale vmbo Peelrand

Volg ons op Facebook, dan blijf je op de hoogte!

Volg ons op Facebook, dan blijf je op de hoogte!